top of page

Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt, dan slaan wij (soms) gegevens van u op in onze systemen. Uiteraard wilt u dat uw gegevens veilig zijn bij ons. De partners van het consortium achter DUTCH vinden uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Wij verzamelen via deze website alleen persoonsgegevens als dat nodig is om u (beter) gebruik te kunnen laten maken van deze website en de diensten via deze website. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen gebruikt voor de doelen waarvoor u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor andere doelen in de volgende gevallen:

  1. Als wij uw specifieke toestemming krijgen om uw persoonsgegevens te gebruiken;

  2. Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken;

  3. Als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van ons. Gerechtvaardigde belangen zijn: de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren of (een medewerker van) onze partners verdedigen bij een klacht of een rechtsvordering.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de internetbrowser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Deze cookies geven ons de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doelen.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dit noemen we ‘functionele’ cookies. Deze cookies zijn toegestaan door de huidige wetgeving en worden niet geblokkeerd door het gebruik van een cookiebanner. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt eventueel uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt of dat cookies volledig worden geweigerd. Houd er dan wel rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die door functionele cookies worden verzameld.

Analytische cookies

Daarnaast bestaan er ook ‘analytische’ cookies. Dit soort cookies wordt gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website. Denk aan gegevens over het tijdstip dat u de website bezoekt, hoe vaak u de website bezoekt of op welke pagina’s u klikt. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Wij menen 100% te voldoen aan de Telecommunicatiewet door uw toestemming te vragen voor deze cookies. U kunt deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

De website bevat video’s van YouTube en Vimeo. Deze streamingdiensten hebben eigen voorwaarden voor het plaatsen van cookies. Als u cookies heeft geweigerd op onze websites kunt u deze video’s alleen bekijken op de websites van Youtube en Vimeo zelf.

Privacybeleid derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, cookies en andere gegevens door de beheerders van deze websites. Wij raden u altijd aan om vooraf de privacyverklaring en de disclaimer van deze websites te lezen. Voor vragen over deze websites van derden kunt u direct contact opnemen met de beheerder van die websites zelf.

Contact

Bent u van mening dat uw privacy in het geding is? Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met dutch@amsterdamumc.nl

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op deze website. Waar in het hiernavolgende wordt gesproken over ‘DUTCH’, ‘Wij’ en ‘Onze’, doelen wij op het consortium achter DUTCH Opleidingen.

  • Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg wordt en is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de door haar gepubliceerde informatie of het (verkeerd) toepassen daarvan.

  • Onze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn door onze zorgprofessionals.

  • De sites waarnaar onze website linkt worden door de communicatieprofessionals die in dienst zijn bij onze partners regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van de geboden informatie. Toch kunnen wij voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van deze en andere websites geldt dat de rechten hier volledig bij ons liggen, tenzij expliciet anders vermeld. Foto's op deze website kunnen gedeeltelijk ontwikkeld zijn met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologie kan worden gebruikt voor taken zoals beeldverbetering, -aanpassing en -generatie. Hoewel we ons inzetten voor het gebruik van hoogwaardige en ethische methoden, kunnen sommige beelden mogelijk gegenereerd of aangepast zijn met behulp van AI-algoritmen. We streven ernaar om de bronnen van afbeeldingen duidelijk te vermelden en eventuele toepassingen van AI-technologie transparant te maken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over specifieke afbeeldingen, of van mening zijn dat de rechten van bepaald (beeld)materiaal bij een niet genoemde partij ligt, neemt u dan contact middels het contactformulier op deze website.

E-mail-disclaimer

  • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend: een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website.

  • De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen. E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

  • Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

bottom of page