top of page
headerwaarstaatadutch.webp

DUTCH: Innovatie in Zorgopleidingen

Met 132 miljoen euro (waarvan 84 voorwaardelijk) van het Nationaal Groeifonds ontwikkelt DUTCH een andere manier van werkplekleren. Dit gebeurt in fases. In de eerste fase ontwikkelt DUTCH de mogelijkheden om 50% van de praktijkuren in bepaalde zorgopleidingen te vervangen door gesimuleerde leermiddelen: digitale leermiddelen of fysieke en/of virtuele simulatie. Dit gebeurt in eerste instantie voor de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant.

Meer over DUTCH >>>

Waar
staat
DUTCH

DUTCH Tijdlijn

2023

B. Uitvoeren Stakeholderanalyse DUTCH

Hogescholen Saxion, HAN en Fontys starten in januari 2024 met het uitvoeren van de stakeholderanalyse. Zij betrekken in totaal 150 verschillende deelnemers: studenten, professionals, opleiders, ontwikkelaars e.d. Met interviews, scenariosessies en focusgroepen gaan zij in op o.a. behoeften, waarden, ideeën over simulatieonderwijs en vaardigheden. Om voldoende deelnemers te vinden en een goede vertegenwoordiging van alle regio’s te hebben, zoeken we actief contact met de FZO-regiocoördinatoren of aangestelde kwartiermakers.
 
Heb je vragen of feedback op basis van het onderzoeksvoorstel? Of wil je jezelf of een ander aanmelden als deelnemer voor de stakeholderanalyse? Neem dan contact op met Merlijn Smits of Marjolein den Ouden: m.l.m.smits@saxion.nl / m.e.m.denouden@saxion.nl.

D. Aanstellen DUTCH-kwartiermakers per regio

Elke FZO Regio stelt een kwartiermaker aan die verantwoordelijk is voor het betrekken en de ontwikkeling van het regionale netwerk van de betrokken partijen. Op deze manier blijven alle partijen betrokken, en faciliteren we het werkveld. DUTCH-kwartiermakers werken in de FZO-regioverdeling.

20231116_FZO-regios kaart NL incl legenda.webp

F. Voorbereidingen werkstroom Data

(Werkstroom 3)

Prestatiemeting en feedback zijn belangrijke onderdelen van de opleidingen, en dus ook van DUTCH. In werkstroom 3 ontwikkelen we een systeem voor objectieve monitoring en scoring op basis van data. Verkregen data zijn ook bron voor wetenschappelijk onderzoek.

H. Voorbereidingen Human capital als motor van de transitie (Werkstroom 5)

Digitale leeromgevingen zijn een passende en toekomstbestendige oplossing, die gecombineerd blijft met werken en leren op de werkplek.

Om zo vlieguren te maken en leerervaringen op te doen. In de transitieaanpak is aandacht voor de verandering voor zorgprofessionals, werk- en praktijkbegeleiders, trainers in de fysieke simulatie en de theorieopleiders.

2024

A. Ontwerpfase & voorbereiding

 • Inrichting programmamanagement 

 • Voorbereiding inrichten netwerk DUTCH kwartiermakers 

 • Voorbereiding stakeholderanalyse 

 • Voorbereiding financiële en juridische randvoorwaarden met VWS en NGF

C. Ontwikkeling gesimuleerde opleidingsmodules (Werkstroom 1)

Fase 1: landelijke inventarisatie (per regio) van bestaande gesimuleerde leermiddelen.
Fase 2: voorbereiding (door)ontwikkelfase van bestaande en nieuwe leermiddelen: voorbereiding en uitvoering financiële regeling in samenwerking met VWS en uitvoeringsinstantie
.

Om de huidige praktijkuren te kunnen vervangen door simulatieonderwijs, bekijken we per Entrustable Professional Activity (EPA) in hoeverre deze;

 • geschikt is voor virtuele of fysieke simulatie;

 • in welke vorm, en;

 • met welke middelen.

In de loop van 2024 bepalen we welke bestaande gesimuleerde leermiddelen we verder kunnen ontwikkelen en opschalen vanuit DUTCH. En voor welke opleidingen er nog geen geschikte gesimuleerde leermiddelen zijn. Deze gaan we ontwikkelen.

Hiervoor maken we gebruik van regionale expertise vanuit de praktijk en het onderwijs. De leermiddelen kunnen alléén goed worden als zorgprofessionals, praktijkopleiders en werkbegeleiders meedoen met de ontwikkeling.

 

Jouw inbreng is dus van belang.

 

Denk aan:

 • Bestaande gesimuleerde leermiddelen beoordelen.

 • Nieuwe leermiddelen helpen ontwikkelen en testen in verschillende fases.

 • Bevorderen implementatie van de leermiddelen op je eigen afdeling, in het onderwijs en binnen je regio.

Dit gebeurt in samenwerking met private partijen zoals (M)edTech en kennisinstellingen.

Wil je meehelpen? Bekijk de veelgestelde vragen.

E. Ontwikkeling DUTCH-platform (Werkstroom 2)

We bereiden een eerste versie van het DUTCH-platform voor. Dit doen we door een Plan van Eisen (PvE) voor te bereiden die via open aanbesteding in de markt gezet wordt. Om onze doelen te behalen, ontwikkelen we een digitaal platform. Alle opleiders, ziekenhuizen, skills centres en studenten krijgen toegang tot dit platform. Het platform: 

 • geeft toegang geeft tot alle DUTCH simulatieleermiddelen;

 • stimuleert innovatie van leermiddelen stimuleert;

 • is geschikt voor studenten, zorgprofessionals & opleiders/docenten.

Ook het platform wordt in nauwe samenwerking vormgegeven met expertise uit het praktijkveld, onderwijs en tech-sector.

 

Wil je meedenken over de vormgeving van het platform? Neem contact met ons op.

2024/
2025

G. Voorbereidingen werkstroom Regiohub als accelerator (Werkstroom 4)

In werkstroom 4 richten we bestaande skills centers en trainingsruimtes om hetfysieke simulatieonderwijs in de regio te bevorderen.

bottom of page